Зареждане ...
ДА Арт ЕООД

Най-голямата /до момента/ слънчева електроцентрала в света започна производството на електроенергия

Най-голямата /до момента/ слънчева електроцентрала в света започна производството на електроенергия юни 2008г. Тя е разположена на територията на стара военовъздушна база в Източна Германия. На площ от 200 футболни игрища Waldpolenz ще има капацитет от 40 MW при окончателното си завършване през 2009 г. В сегашната си начална фаза тя произвежда 24 MW.
 
Източна Германия има най-голям потенциал за производство на електроенергия от слънце в сравнение с другите части на страната. В района на Лайпциг в момента се намират 3 от най-големите слънчеви паркове в света.
 
В същото време в 80-хилядния град Marburg, намиращ се в западната част на страната, е приет т.нар. “solar charter”, който задължава жителите да инсталират слънчеви панели на покривите на своите домове. Това се отнася най-вече за новите сгради, или за стари такива, на които се извършва ремонт на покрива или на отоплителната инсталация. Според „слънчевата разпоредба” на всеки 20 кв.метра площ на сградата трябва да се пада един кв.м. соларни панели. Гражданите, които откажат да приложат новата разпоредба ще бъдат глобявани. Разходите за изграждането на слънчевите инсталации са изцяло за сметка на гражданите, но тук е уместно да цитираме професор Vajen Klaus от Университета в Касел: „Понякога потребителите трябва да бъдат принудени да действат за своя собствен интерес”.
Подобни регионални мерки в провинция Baden-Württemberg задължават собствениците на жилища да покриват 1/5 от разходите си за отопление от ВЕИ.
 
Като цяло в Германия има над 300 000 фотоволтаични системи, собственост на отделни граждани, фермери или малки фирми. Когато през 1990 г. е приет федералния закон, насърчаващ въвеждането на ВЕИ, се е очаквало броят им да не надвиши 100 000.
 
В сектора на ВЕИ енергетиката в момента има заети над 250 000 души, като специално тези, които са свързани със соларната енергетика са около 90 000, като се очаква броят им да се удвои до 5 години и до 2020 да достигне 200 000.
 
Опитът на Германия в законодателното насърчаване на ВЕИ енергетиката беше успешно пренесен в далеч по-слънчевите Испания, Португалия, Гърция, Франция и Италия.

Partners