Зареждане ...
ДА Арт ЕООД

с.Топола

Изградени са три двуосно следящи системи с обща мощност 19,65 kWp.Едната система е с 30х215 Wp панела SANYO.Останалите две са с по 30x220Wp панела SANYO.Използвани са и 3 инвертора Sunny Mini Central 7000 TL.

Partners