Зареждане ...
ДА Арт ЕООД

20.08.2014 Фотоволтаична цетрала 2kWp на покрив

В началото на 2014 г. Екоел БГ ООД спечели проект за изграждане на фотоволтаична централа с инсталирана мощност 2kWp, върху покрива на ПГЕЕ "К. Фотинов" в гр. Бургас. Системата е директно свързана към електрическата мрежа на учебното заведение и служи за намаляне на консумацията през светлата част на деня. Системата е изградена с модули SUNSYSTEM и инвертор SMA.
 
 

Partners