Зареждане ...
ДА Арт ЕООД

Фотоволтаични системи свързани в паралел с електрическата мрежа

  Потребителите могат да използват,свързаната към мрежата фотоволтаична система,за покриването на собствените си нужди вечер и при много облачни дни,от генерираната от системата енергия.
  Свързаната към мрежата фотоволтаична система,дава възможност за комбинирано използване на произведеното  количество енергия.Например,ако системата генерира енергия близка до номиналната мощност и собственика не си е вкъщи,системата произвежда  повече енергия от необходимото и излишъка може да бъде продаден.

Partners