Зареждане ...
ДА Арт ЕООД

Информация за автономни фотоволтаични системи

Автономни (off-grid) фотоволтаични системи
 
       Автономните фотоволтаични системи, работят самостоятелно без електрическа мрежа. При тези системи произведеното от фотоволтаичните панели електричество се съхранява в акумулатор от който в последствие се използва, в повечето случаи посредством преобразувател (инвертор).
       Приложения: този тип самостоятелни системи служат за захранване на консуматори на места, където няма електричество: вили/хижи, кемпери, каравани, антенни устройства и др.
       Примерна схема на свързване на автономна фотоволтаичниа система е показана на фиг. 1.

Partners