Зареждане ...
ДА Арт ЕООД

Информация за фотоволтаични микросистеми

Фотоволтаични микросистеми
 
        Това са фотоволтаични системи, които са изградени от един фотоволтаичен панел, към който е свързан индивидуален микроинвертор. Микросистемите позволяват свързването на няколко инвертора паралелно, като с това се увеличава инсталираната мощност, но всеки фотоволтаичен панел с инвертор работи независимо от останалите. Микроинверторите са устройства, които работят в паралел с електрическата мрежа (подобно на обикновен стрингов инвертор). Примерна схема на свързване е показана на фиг. 1.
 
 
            Фиг. 1. Схема на свързване на микроинвертори към ел. мрежата
         Произведеното електричество от една микросистема отива директно в ел. инсталацията на къщата (включва се директно в някой от контактите на къщата) и се консумира директно от електроуредите, а ако е нужно допълнително електричество за захранваните консуматори, то то се взима директно от мрежата. По този начин се спестява електроенергия, която се купува от електроразпределителното дружество.
 
            Пример: имаме система изградена от един фотоволтаичен модул 250 Wp и един микроинвертор 250 Wp. Консуматорите са с мощност 500W/h (постоянна консумация).  През лятото фотоволтаичния панел би произвел около 1100Wh (през светлата част на деня (приемаме, че тя е 10 часа), при южно изложение на модула и наклон от 30 градуса). За същото време консуматорите ще изразходят 500х10=5000 W. От тези 5000W: 3900W ще са използвани от електрическата мрежа, а 1100W са използвани от соларния панел.
  
Предимства на микросистемите:
-   Увеличават добива на електроенергия от един панел благодарение на вградения в микроинвертора самостоятелен MPP тракер.
-        Загубите в инвертрора са сведени до минимум.
-        Вградена защита – при отпадане на мрежовото напрежение, микроинвертора се изключва и по този начин се елиминира възможността да протече ток в ел. инсталацията.
-     Възможност за свързване с допълнителен комуникационен модул посредством wi-fi, който позволява следене на показателите в реално време.
-         При монтиране на няколко фотоволтаични модула, ако единия е засенчен, то другите работят независимо от него. Също така ако панелите са ориентирани различно (пример: един на юг, един на изток и един на югозапад) то всеки от тях работи независимо от другите и така се получава извличане на оптималното количество произведено електричество.

Partners